Soňa Krnáčová už počas vysokej školy som videla svoju budúcnosť v podnikových financiách. Po ukončení štúdia som nastúpila na daňové oddelenie spoločnosti PricewaterhouseCoopers, kde som strávila takmer 13 rokov. Počas tohto veľmi cenného obdobia som sa venovala najmä dani z príjmov právnických osôb a účtovníctvu pre klientov rôznych veľkostí a z rôznych odvetví. V roku 2016 prišla nová príležitosť a prebrala som vedenie účtovného oddelenia spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s., jednej zo spoločnosti povinne vykazujúcej podľa IFRS.

V čom je Vaša práca zaujímavá?

V práci sa stretávam s veľkým množstvom rôznych transakcií a praktickou aplikáciou IFRS. Žijeme v dobe rýchlych zmien, ktorým sa treba rýchlo prispôsobovať. Preto všetky oddelenia v spoločnosti hľadajú možnosti ako svoje procesy vylepšiť a čo robiť inak a lepšie, aby sme boli na trhu úspešní a to všetko treba premietnuť do účtovníctva. Preto vôbec nemôžeme hovoriť o stereotypnej práci účtovníka. Naše metodiky sú veľmi živý proces.

Ako by ste popísala v 3-5 slovách Vašu spoločnosť?

Úspešne, poctivo, dynamicky a inovatívne

Pomohlo Vám štúdium ACCA v praxi a ako?

ACCA je pre mňa cenným zdrojom informácií. Pre svoju prácu potrebujem mať prístup ku kvalitným informáciám, dokumentom a podujatiam. Nielenže ACCA pripravuje odborne kvalitných ľudí pre našu profesiu, ale ostáva pri nich aj po ukončení štúdia a ponúka skvelé možnosti ďalšieho rozvoja a možnosti stretávať odborníkov s rovnakými záujmami, problémami či rôznymi skúsenosťami.

Akú najlepšiu radu ste dostala?

Môj šéf v PwC hovorieval “Work Smart not Hard”. Každý si túto radu môže vysvetliť inak. Pre mňa to je o teamovej práci a čase a úsilí, ktoré investujeme do iných, aby sme vybudovali dôveru jeden v druhého. V takom prostredí sa človek neutopí v detailoch a môže si zachovať potrebný nadhľad a kontrolu.

Čo by ste poradila mladým ľuďom na začiatku ich kariéry?

Kým ste mladí a plní energie, treba do seba investovať čas a úsilie. Každému mladému človeku, ktorý sa chce venovať našej profesii, odporúčam zvoliť si náročný job a vysoké ciele. Je to vysoko návratná investícia a už po pár rokoch sa to vráti v podobe uznania a zaujímavých príležitostí.

 

Odebírejte novinky od ACCA

Odebírejte novinky od ACCA

Zapište se do našeho newsletteru, aby vám neunikly poslední novinky ze světa ACCA.

Děkujeme za zapsání do mailového seznamu. Již brzy se můžete těšit na zprávy od ACCA.

Pin It on Pinterest

Share This