Môj deňPo štúdiu na Podnikovohospodárskej fakulte v Košiciach Ekonomickej univerzity v Bratislave začala zbierať prvé praktické skúsenosti pri práci pre lokálnu audítorsku spoločnosť HZ Košice. Od roku 2012 pracuje v skupine Východoslovenská energetika (VSE), kde prešla viacerými pozíciami v oblasti financií a ekonomiky a momentálne pôsobí vo funkcii členky predstavenstva a riaditeľky divízie Ekonomika a interné služby v dcérskej spoločnosti Východoslovenská distribučná (VSD).

6:50 Vstávanie z postele mi robí problémy, keďže som typická „sova“. Našťastie môj manžel je presný opak , vstávanie ráno mu nerobí vôbec problémy, takže v rámci deľ by domácich prác pripadá príprava raňajok a desiaty pre celú rodinu na neho. Jana Palková

7:50 Vyrážam z parkoviska pri základnej škole, kde som bola odniesť syna. Dúfam, že dopravná situácia bude priaznivá a poradu, ktorá začína o 10 minút stíham.

8:00 Presun do práce bol bezproblémový. Sedím na executive meetingu riaditeľov divízíi. Každý za svoju oblasť informuje o najnovších informáciách vo firme. Je začiatok roka, preto štandardne prinášam informáciu o prebiehajúcej koncoročnej účtovnej závierke a audítoroch, ktorí sú už vo firme.

10:00 Po porade rýchly presun do zasadačky, pretože začína mimoriadna dozorná rada s jediným bodom programu – schválenie strategického plánu na daný rok. Keďže ide o jednu z 2 najdôležitejších záležitostí, ktoré počas roka prinášam na zasadnutia orgánov spoločnosti (tým druhým je samozrejme účtovná závierka), „stage“ je môj a ja vysvetľujem hlavné východiská, jednotlivé súčasti plánu a samozrejme, aký výsledok môžeme očakávať.

11:00 Dozorná rada skončila, plán je jednomyseľne schválený a ja s dobrým pocitom odchádzam, aby som o úspešnom výsledku informovala kolegov, ktorí na ňom spolupracovali a ktorí budú počas nasledujúceho obdobia monitorovať, ako sa plán bude plniť. Čas do ďalšieho meetingu vyplním nielen zaslúženým obedom ale zároveň vybavujem emaily, riešim operatívne záležitosti s najbližšími kolegami, ktorí sa u mňa v kancelárii zastavia a dokonca mám aj čas sa trochu venovať mojim rozrobeným pracovným úlohám.

14:00 Podpredseda dozornej rady je kolega zo sesterskej spoločnosti v rámci koncernu RWE, kam naša firma i celá skupina VSE patrí. Takže jeho prítomnosť na dnešnom zasadnutí využívame aj na rozhovor o know-how transfere oboma smermi.

15:00 Začiatok roka sa nesie aj v znamení hodnotenia výkonu za rok uplynulý. Jednou z foriem, ktorú u nás vo firme uplatňujeme sú panelové diskusie, kde manažéri vyššej úrovne hodnotia manažérov z hierarchicky nižšej úrovne. I keď je to časovo náročne, zakaždým som vďačná za spätné väzby od ostatných kolegov na mojich podriadených, ktoré mi umožnia uvedomovať si ich oveľa komplexnejšie.

17:15 Dnes bola panelová diskusia časovo veľmi efektívna, takže som stihla ešte pred odchodom elektronicky schváliť objednávky a faktúry, ktoré ma už čakali v priečinku.

19:00 Práve dokončujem domáce úlohy so synom , vypočujem si, čo nové sa naučil na hodine klavíra a potom už servírujeme večeru. Dnes to netrvá dlho, keďže som sa predzásobila ešte cez víkend.

21:30 Už všetci spia, tak si dnes výnimočne doprajem ďalšiu časť seriálu, ktorý sa snažím sledovať. Ešteže funguje televízny archív.

 

Odebírejte novinky od ACCA

Odebírejte novinky od ACCA

Zapište se do našeho newsletteru, aby vám neunikly poslední novinky ze světa ACCA.

Děkujeme za zapsání do mailového seznamu. Již brzy se můžete těšit na zprávy od ACCA.

Pin It on Pinterest

Share This