“Jednou z výhod mezinárodních korporací je reálná možnost vyzkoušet si po omezenou dobu práci v zahraničí.”

Dalibor Šoral, ACCA student

Proč jste se rozhodl pro kariéru ve financích?

Po dokončení bakalářského studia na Národohospodářské fakultě VŠE v Praze jsem se začal zajímat o možnost stáží při studiu v rámci 4. nebo 5. ročníku. V rámci toho jsem navštěvoval i různé pracovní veletrhy a přednášky. Jednou z nich byla EY Academy, kde byla cca 80 účastníkům představena jednotlivá oddělení firmy, a na různých případových studiích jsme si mohli vyzkoušet, co by nás po nástupu mohlo čekat. Jelikož na mě pozitivně zapůsobila náplň práce, firemní kultura i vstřícnost přednášejících, rozhodl jsem se poslat přihlášku právě do EY, oddělení auditu.

Proč jste začal studovat ACCA?Dalibor Soral_2

ACCA kvalifikaci jsem začal studovat v rámci povinného profesního vzdělávání po mém nástupu do EY.

Proč jste se rozhodl pro práci/ stáž v zahraničí?

Jednou z výhod mezinárodních korporací je reálná možnost vyzkoušet si po omezenou dobu práci v zahraničí. O tuto variantu jsem se aktivně zajímal již od svého nástupu do EY. Možnosti jsem pravidelně diskutoval se svým firemním counselorem, až se objevila vhodná nabídka. Od práce v zahraničí jsem očekával hlavně prohloubení pracovních zkušeností a dovedností s možností porovnat výkon naší profese v České republice a v zahraničí a pochopitelně získání životních zkušeností s možností jejich dalšího uplatnění v mé profesní kariéře.

Pomohla Vám kvalifikace ACCA získat v zahraničí práci?

Můj přesun do USA byl podmíněn získáním víza L1B pro vnitrofiremní přesun zaměstnanců. Podmínkou udělení je, že zaměstnanec musí zastávat manažerskou nebo vedoucí pozici nebo mít specializované znalosti. V mém případě se jednalo o druhou variantu, kde jsem musel prokázat, jakými specializovanými vědomostmi disponuji a k jejich prokázání napomohla i skutečnost, že studuji ACCA.

Co bylo na přestěhování nejnáročnější?

Nejsložitější na přesunu bylo obstarání potřebných formulářů a dokumentů. Proces byl poměrně zdlouhavý, ale naštěstí mi v tom pomohla jak naše právní pobočka sídlící v Kanadě, která se specializuje na vyřizování těchto mezinárodních rotací, tak i domácí HR oddělení.

Co je podle Vás nejlepší a nejobtížnější na práci v USA?

V auditorské profesi je rozdíl v tom, že americké firmy používají jiné účetní principy než většina firem, pro které jsem pracoval v České republice. Obecně zde existuje snaha tato účetní pravidla unifikovat, ale zatím ještě existují oblasti, kde se výrazně liší. Vlastní auditní práce v zásadě odlišná není, postupy jsou prakticky shodné s výjimkou dohledu nad výkonem auditní profese, který je ve Spojených státech vzhledem k rozvinutému kapitálovému trhu, počtu kótovaných společností a množství uživatelů účetních závěrek logicky propracovanější než v České republice. V neposlední řadě je to rozdílná mentalita a kultura.

Jakou radu byste dal ostatním, kteří přemýšlejí o práci v zahraničí?

Všem bych tuto zkušenost doporučil. Není podstatné konkrétní místo, ale nové zkušenosti a zároveň zvýšené sebevědomí, které člověk prací v zahraničí získá. Absolvent stáže si otestuje vlastní schopnosti a předpoklady pracovat v odlišném prostředí, což přináší možnosti širšího profesního uplatnění v budoucnosti, nové zážitky a kontakty.

Odebírejte novinky od ACCA

Odebírejte novinky od ACCA

Zapište se do našeho newsletteru, aby vám neunikly poslední novinky ze světa ACCA.

Děkujeme za zapsání do mailového seznamu. Již brzy se můžete těšit na zprávy od ACCA.

Pin It on Pinterest

Share This