Členská základna čítá na Slovensku již více než 450 ACCA členů. Alex Šoltis z košického kraje se stal v roce 2010 jejím 300.členem a v rozhovoru nám popsal svoji cestu za členstvím.

Alex Soltis Taylor Wharton KE 

Kedy ste sa stretol s ACCA prvýkrát?

Prvýkrát som počul o ACCA od kolegu, v čase keď som začal pracovať pre mojho súčasného zamestnávateľa spoločnosť Taylor-Wharton na pozícii junior accountant / juniorský účtovník takmer pred 9 rokmi. Vtedy som sa príliš nestaral o svoj kariérny rast, no ako šli roky a moje znalosti aktivít spoločnosti a finančného reportingu sa stávali čoraz obsiahlejšie s výrazným dopadom na samotné aktivity spoločnosti, zistil som, že na porozumenie globálného obrazu niečo mojím znalostiam chýba. A keď som postúpil na pozíciu finančného manažéra, stala sa ACCA tak akosi prirodzenou voľbou pre môj ďalší profesný rast.

Ako náročné bolo pre Vás splnit všetky požiadavky na praktické skúsenosti, ktoré sú súčasťou ACCA kvalifikácie?

S úžasným (ale náročným) učiteľom a mentorom v jednej osobe, ktorým bol v tej dobe aj môj priamy nadriadený, Jack Vonesh z nášho ústredia, bolo získavanie praktických skúsenosti mojím denným chlebíkom. Trvalo mi pár rokov získať si jeho dôveru, ale ako som sa učil a prehlboval svoje znalosti, jeho dôvera v moje schopnosti rástla. Pomaly, ale isto som preberal komplikovanejšie , rozsahom širšie a náročnejšie úlohy, ktoré časom vybudovali základy ale aj pokročilejšie zručnosti finančného reportingu v praxi.
Ďalší aspekt, ktorý zohrál a stale zohráva doležitú úlohu pri získavaní skúseností je fakt, že naša spoločnosť so sídlom v USA má rozsiahle medzinárodné activity s obrovským záberom vnútrofiremných transakcií rôzneho charakteru, pri krorých sa dá pocítiť na vlastnej koži ako veľmi komplikované to celé može byť.

Ako Taylor Wharton podporuje ACCA?

Taylor Wharton vždy bola a je veľmi zodpovedná spoločnosť vo všetkých oblastiach. Môžem hrdo prehlásiť, že kultúrou spoločnosti je konať vždy profesionálne, poctivo a čestne a hlásiť sa k týmto hodnotám aj v každodennom živote. Zodpovedný a profesionálný prístup, ktorým robíme to, čo robíme je pravdepodobne tá najvačšia podpora, ktorú spoločnosť može ponúknuť nielen ACCA, ale celému lokálnemu ako aj medzinárodnému prostrediu.

Čo pre Vás znamená členstvo v ACCA?

Členstvo v ACCA je pre mňa významným medzníkom. Zobralo mi veľmi veľa času, úsilia a tvrdej práce, ale výsledok je, že vidím za horizont. Dokážem sa pozrieť na veci z iných uhlov pohľadu. Naviac teraz patrím k výnimočnej skupine ľudí, ktorí zdieĺajú tie isté hodnoty a ktorí posúvajú svet k lepšiemu. Ale ako sa hovorí za úspechom muža hľadaj vždy ženu. Bez podpory mojej manželky a celej rodiny by som určite nedosiahol to čo som si predsavzal.

Motivovali ste k štúdiu aj svojich kolegov?

To dúfam. A nie len kolegov, aj manželku. Od môjho ukončenia ACCA, v našej spoločnosti kde máme necelých 30 zamestnancov v administratíve máme dvoch nových inžinierov – ekonomia a bezpečnostný manažment a na budúci rok by mal ďalší kolega absolvovať štúdium MBA. Čo sa mi najviac ráta, je fakt, že do rád študentov vstúpili aj dvaja kolegovia z výroby, veľmi im držím palce, lebo pre nich to bude este väščí úspech ako pre mňa, keďže už prešiel nejaký ten rok čo sú preč zo školských lavíc. Chcem veriť, že môj úspech aspoň trocha podporil ich rozhodnutie ďalšieho vzdelávnia.
Čo sa týka mojej manželky, tá sa už od strednej školy venovala angličtine. Moje úspešné ukončenie ACCA ju určite inšpirovalo k oprášeniu jej záujmu o anglický jazyk a tak sa rozhodla obohatiť to druhým vysokoškolským diplomom, ktorý by mala obdržať na budúci rok.

Aj keď stále relatívne nový ACCA člen, máte aj ďalšie plány na rozvoj?

Ako som sa už zmienil vyššie Taylor Wharton podporuje snahu zamestnancov o zvyšovanie vzdelania a v mojom prípade sa to zopakovalo po uspešnom ukončeni ACCA, keď ma spoločnosť podporila pri štúdiu MBA. Vybral som si Oxford Brooks University, ktorá úzko spolupracuje s ACCA a má samostatný program pre absolventov ACCA. Univerzita samotná spolupracuje s ACCA vo viacerých oblastiach a podporuje ACCA členov výrazne zvýhodneným školným a prihliada na obsah učiva ACCA čím redukuje počet povinných modulov, ktoré študent musí absolvovať – tým dochádza ku skráteniu štúdia v ideálnom prípade až o niekoľko mesiacov.
Myslím, že som mal veľkú výhodu, že som absolvoval ACCA pred štúdiom MBA. Podľa môjhu názoru ide ACCA hlbšie do detailov a núti človeka aplikovať teóriu a pravidlá do praxe s kalkulačkou v ruke, zatiaľ čo MBA je viac manažérske a založené vo veľkej miere na prípadových štúdiach. ACCA vnímam ako niečo čo výrazne rozšíri obzor a vylepší základy, na ktorých si môžete postaviť akýkoľvek „dom“ či je to MBA, PhD., akademická kariéra alebo profesionálny rast.

Ja verím, že absolvovanie ACCA a následne MBA mi dodalo sebavedomie a vyzbrojilo ma do profesionálneho života tak, aby som mohol byť na prospech spoločnostiam pôsobiacim v akomkoľvek odvetví.

button (1)

Odebírejte novinky od ACCA

Odebírejte novinky od ACCA

Zapište se do našeho newsletteru, aby vám neunikly poslední novinky ze světa ACCA.

Děkujeme za zapsání do mailového seznamu. Již brzy se můžete těšit na zprávy od ACCA.

Pin It on Pinterest

Share This