Společnost ACCA (Asociace certifikovaných účetních) hostila ve dnech 28. února – 1. března 2019 v Praze  9. ročník Mezinárodní konference veřejného sektoru.

Dvoudenní konferenci zahájil pan Tomáš Vyhnánek, náměstek pro řízení sekce Finanční řízení a audit, Ministerstvo financí ČR.

Pan Vyhnánek v rámci své prezentace sdílel s účastníky konference strategický záměr MF ČR, jasně informovat o veřejných financích všechny občany ČR. Ve veřejných financích ČR působí více než 18 000 účetních jednotek. Cílem MF ČR je zajistit používání stejných účetních pravidel pro všechny tyto účetní jednotky a tím docílit, aby zveřejňované finanční informace byly přesné, aktuální a kontrolovatelné. Zároveň je cílem MF ČR zajistit jednotnou strukturu vykazovaných finančních informací, která by umožňovala jejich komplexní analýzu s využitím různých dostupných technologií. Zajímavostí pro mnohé účastníky byla informace, že každý občan v České Republice má možnost nahlédnout do účetnictví kterékoli účetní jednotky veřejného sektoru, každé státní školy, každého úřadu.

Mezi další klíčová témata konference patřila:

  • finančně udržitelné metody financování infrastruktury – včetně zveřejnění reportu o překlenutí mezer v infrastruktuře
  • finanční výkaznictví, řízení veřejných financí a implementace mezinárodních standardů
  • úloha účetních v boji proti podvodům, korupci a závažné organizované trestné činnosti
  • inovace veřejného sektoru v digitálním věku
  • úloha nejvyšších kontrolních institucí při zajišťování udržitelného veřejného sektoru.

Tato konference byla skutečným příkladem síly ACCA v oblasti veřejných financí. Mezi řečníky byli: Tomáš Vyhnánek (náměstek ministryně, Ministerstvo financí České republiky), Pamela Monroe-Ellis (generální auditorka, Jamajka), Stephen Walker (prezident, autorizovaný účetní z Austrálie Nový Zéland), Mike Driver (vedoucí funkce vládních financí, UK Civil Service), Thomas Müller-Marqués Berger (předseda panelu veřejného účetnictví v Evropě) a Anthony Mkpe Ayine (generální auditor, Nigérie) a Maximilian Heywood (vedoucí kanceláře Transparency International). Zúčastnilo se celkem 6 prezidentů nebo zástupců Nejvyšších kontrolních úřadů, dvou náměstků ministrů financí a zástupců Světové banky, OSN a Evropské komise. Účastnili se také Mark Millar, současný viceprezident ACCA a tři bývalí prezidenti ACCA.

Důležitým tématem této konference od našich přednášejících a účastníků bylo, že veřejný sektor čelí rostoucím finančním omezením v době, kdy rostou očekávání o kvalitě veřejných služeb. Naše konference také potvrdila, jakou pozici mají účetní v samotném dění a jak zajišťují důvěru v to, jak jsou veřejné prostředky vynakládány a investovány.

V rámci konference byla představena veřejnosti nová zpráva ACCA, pod názvem „Překlenutí propasti v infrastruktuře“, která se zabývá tím, jak mohou účetní přispět k financování, poskytování a vyhodnocování velkých infrastrukturních projektů.

Podle zprávy mezera v investicích do globální infrastruktury by měla růst až na 14 bilionů dolarů do roku 2040. Toto číslo je stanoveno v rámci porovnání trhů světové infrastruktury. Ve skutečnosti je však výzvou pro každou zemi, aby její potřeby na investice nebyly nadhodnoceny fiktivními investicemi v rámci infrastruktury. Naopak, aby vládní investiční záměry byly reálně naplněny skutečnými náklady na údržbu existujících infrastrukturních celků, případně budováním nových projektů. V současné době vládám chybí dostatečné zdroje a schopnost provádět systematická rozhodnutí o infrastruktuře, protože nejsou schopni využít výhod investic a zmírnit významná rizika, která jsou spojena s realizací projektů infrastruktury. Ke zmírnění rizik, je role účetního důležitá. Účetní musí být součástí rozhodovacího procesu.  Účetní musí být přítomen napříč celého životního cyklu budoucích projektů infrastruktury jako kritický člen profesionálního týmu, pokud má svět řešit globální mezery v infrastruktuře.

K tématu úloha účetních v boji proti podvodům, korupci a závažné organizované trestné činnosti byla zmiňována především

  • Potřeba posílení spolupráce a partnerství napříč skupinami všech zúčastněných stran: regulační, soukromý sektor, vymáhání práva
  • Datové mezery, např. skutečné vlastnictví
  • Potřeba pro tento sektor specifických nastaveních (příruček) odvozených od globálních standardů, např. hlášení podezřelých operací a důvěryhodnosti klienta

Účetní profese má povinnost vůči veřejnosti zavázat se k boji proti kriminalitě všude tam, kde působí – včetně veřejné správy.

Viera Kučerová, ředitelka pro trhy Czech Republic, Slovakia & Hungary v ACCA říká,

„ Jsem velmi ráda, že 9. ročník Mezinárodní konference veřejného sektoru se konal právě v Praze, i přesto, že ACCA členská základna v ČR a okolních zemích ve veřejném sektoru není tak silná. Této dvoudenní konference se nakonec zúčastnilo více než 200 finančních profesionálů z veřejného sektoru z 38 zemí. Těšilo nás, že se konference v hojném počtu zúčastnili zástupci MF ČR, českého Nejvyššího kontrolního úřadu a Rady pro veřejný dohled nad auditem, Komory auditorů ČR a Komory certifikovaných účetních.

Děkujeme našemu partnerovi konference, Komoře auditorů ČR,  za jejich podporu při organizování konference a její společné propagace na českém trhu“.

ACCA (Asociace certifikovaných účetních) je prestižní profesní organizace s celosvětovou působností, která sdružuje, vzdělává a certifikuje ty největší odborníky z oblasti financí,  účetnictví a managementu.

Odebírejte novinky od ACCA

Odebírejte novinky od ACCA

Zapište se do našeho newsletteru, aby vám neunikly poslední novinky ze světa ACCA.

Děkujeme za zapsání do mailového seznamu. Již brzy se můžete těšit na zprávy od ACCA.

Pin It on Pinterest

Share This