Jak se stát členem

V ACCA pevně věříme, že cesta  je cíl. Na té vám pomáháme stát se špičkou v oboru financí.

FOUNDATIONS IN
ACCOUNTANCY
Jste v oblasti financí a účetnictví nováčkem? Případně již máte odpovídající pracovní zkušenosti, ale chybí vám odborná kvalifikace? Získejte základní dovednosti a znalosti nutné pro rozvoj vaší finanční kariéry.
Zkoušky

Recording Financial Transactions (FA1)
Management Information (MA1)
Maintaining Financial Records (FA2)
Managing Costs and Finance (MA2)
Business and Technology (FBT)
Management Accounting (FMA)
Financial Accounting (FFA)

VSTUPNÍ POŽADAVKY

Žádné (není nutná kvalifikace univerzitní úrovně)

ODPOVÍDAJÍCÍ JUNIORNÍ PRACOVNÍ POZICE TYPU

Accounting Technician​

Accounts Clerk​

Bookkeeper​

ACCA KVALIFIKACE
APPLIED KNOWLEDGE

Pusťte se do důkladnějšího poznávání klíčových finančních technik. Na této úrovni si osvojíte nejefektivnější obchodní operace a základní znalosti finančního a manažerského účetnictví.

Zkoušky

Business and Technology (BT)
Financial Accounting (FA)
Management Accounting (MA)

VSTUPNÍ POŽADAVKY

Kvalifikace na univerzitní úrovni

ODPOVÍDAJÍCÍ JUNIORNÍ PRACOVNÍ POZICE TYPU

Accounting Technician​

Accounts Clerk​

Bookkeeper​

Record to Report Analyst​

Purchase to Pay Accountant​

Po splnění zkoušek a modulu
Foundations in Professionalism získáte Diploma in Accounting and Business​

APPLIED SKILLS
Využijte dosud získané znalosti a začněte na nich stavět. Pusťte se do rozvoje praktických dovedností nutných pro strategické finanční pozice napříč obory.
Zkoušky

Taxation (TX)
Performance Management (PM)
Audit and Assurance (AA)
Corporate and Business Law (LW)
Financial Reporting (FR)
Financial Management (FM)

VSTUPNÍ POŽADAVKY

Diploma in Accounting and Business nebo jiná odpovídající kvalifikace v oboru financí

ODPOVÍDAJÍCÍ VEDOUCÍ PRACOVNÍ POZICE TYPU

Fixed Asset Manager​

Statutory Accounting Manager ​

Financial Accountant​

Financial Analyst​

Record to Report Manager​

Regulatory Specialist​

Manager Purchase to Pay​
Pay Accountant​

Pro úspěšné dokončení kvalifikace je potřeba absolvovat také
Ethics and Professional Skills Module (EPSM), který studenty připraví na zkoušky
Strategic Professional.

Po splnění zkoušek a EPSM získáte Advanced Diploma in Accounting and Business​

STRATEGIC
PROFESSIONAL

Rozvíjejte své odborné, ale i etické a profesionální znalosti klíčové pro efektivní fungování v pracovním prostředí.

Zkoušky

Strategic Business Leader (SBL)
Strate
gic Business Reporting (SBR)

A dvě z následujících:
Advanced Financial Management (AFM)
Advanced Performance Management (APM)
Advanced Taxation (ATX)
Advanced Audit and Assurance (AAA)

VSTUPNÍ POŽADAVKY

Vysokoškolský titul (bakalářský
či magisterský)

ODPOVÍDAJÍCÍ VEDOUCÍ PRACOVNÍ POZICE TYPU

Financial Controller ​

Group Accountant​

Treasurer​

Credit Control Manager ​

Head of Controlling ​

Head of Reporting​

K dosažení členství ACCA musí studenti také prokázat alespoň 3 roky relevantích pracovních zkušeností a absolvovat Ethics and Professional Skills Module.

ČLENSTVÍ V ACCA

Gratulujeme, jste členem přední světové profesní organizace v oblasti financí! Co dál? Díky členství v ACCA máte přístup k unikátním zdrojům vzdělávání a pracovním příležitostem potřebným pro rozvoj kariéry.

ODPOVÍDAJÍCÍ
PRACOVNÍ POZICE

Chief Accountant​

Chief Financial Officer​

Head of Finance​

Regional Leader​

a další obdobné klíčové pozice

Jak získat ACCA?

Absolvovat maximálně 13 zkoušek v závislosti na předchozích zkušenostech a kvalifikacích.

Úspěšně dokončit modul „Ethics and Professional Skills“, který je klíčový pro získání členství.

Prokázat alespoň tři roky relevantních pracovních zkušeností.

Detailní požadavky pro absolvování kvalifikace ACCA najdete zde.​

Objevte pracovní
příležitosti s ACCA

JAK ZÍSKAT ACCA

V ACCA pevně věříme, že cesta je cíl. Na té vám pomáháme stát se špičkou v oboru financí.

FOUNDATIONS IN
ACCOUNTANCY
Jste v oblasti financí a účetnictví nováčkem? Případně již máte odpovídající pracovní zkušenosti, ale chybí vám odborná kvalifikace? Získejte základní dovednosti a znalosti nutné pro rozvoj vaší finanční kariéry.

VSTUPNÍ POŽADAVKY

Žádné (není nutná kvalifikace univerzitní úrovně)

grafika, červená

ZKOUŠKY

Recording Financial Transactions (FA1)
Management Information (MA1)
Maintaining Financial Records (FA2)
Managing Costs and Finance (MA2)
Business and Technology (FBT)
Management Accounting (FMA)
Financial Accounting (FFA)

grafika, červená

ODPOVÍDAJÍCÍ JUNIORNÍ PRACOVNÍ POZICE TYPU

Accounting Technician
Accounts Clerk​
Bookkeeper​
Record to Report Analyst​
Purchase to Pay Accountant​

ACCA KVALIFIKACE
APPLIED KNOWLEDGE
Pusťte se do důkladnějšího poznávání klíčových finančních technik. Na této úrovni si osvojíte nejefektivnější obchodní operace a znalosti finančního účetnictví i na manažerské úrovni.

VSTUPNÍ POŽADAVKY

Kvalifikace na univerzitní úrovni
grafika, červená

ZKOUŠKY

Business and Technology (BT)
Financial Accounting (FA)
Management Accounting (MA)

grafika, červená

ODPOVÍDAJÍCÍ JUNIORNÍ PRACOVNÍ POZICE TYPU

Accounting Technician​
Accounts Clerk​
Bookkeeper​
Record to Report Analyst​
Purchase to Pay Accountant​

Po splnění zkoušek a modulu Foundations in Professionalism získáte Diploma in Accounting and Business​

APPLIED SKILLS

Využijte dosud získané znalosti a začněte na nich stavět. Pusťte se do rozvoje praktických dovedností nutných pro strategické finanční pozice napříč obory.

VSTUPNÍ POŽADAVKY

ACCA diplom v účetnictví a podnikání nebo jiná odpovídající kvalifikace v oboru financí

grafika, červená

ZKOUŠKY

Taxation (TX)
Performance Management (PM)
Audit and Assurance (AA)
Corporate and Business Law (LW)
Financial Reporting (FR)
Financial Management (FM)

grafika, červená

ODPOVÍDAJÍCÍ VEDOUCÍ PRACOVNÍ POZICE TYPU

Fixed Asset Manager​
Statutory Accounting Manager ​
Financial Accountant​
Financial Analyst​
Record to Report Manager​
Regulatory Specialist​
Manager Purchase to Pay​
Pay Accountant​

Pro úspěšné dokončení kvalifikace je potřeba absolvovat také Ethics and Professional Skills Module (EPSM), který studenty připraví na zkoušky Strategic Professional.

Po splnění zkoušek a EPSM získáte
Advanced Diploma in Accounting and Business​

STRATEGIC PROFESSIONAL

Rozvíjejte své odborné, ale i etické a profesionální znalosti klíčové pro efektivní fungování v pracovním prostředí.

VSTUPNÍ POŽADAVKY

Vysokoškolský titul (magisterský či bakalářský) 

grafika, červená

ZKOUŠKY

Základy:
Strategic Business Leader (SBL)
Strategic Business Reporting (SBR)

Možnosti specializace (student si vybírá dvě):
Advanced Financial Management (AFM)
Advanced Performance Management (APM)
Advanced Taxation (ATX)
Advanced Audit and Assurance (AAA)

grafika, červená

ODPOVÍDAJÍCÍ VEDOUCÍ PRACOVNÍ POZICE TYPU

Fixed Asset Manager​
Statutory Accounting Manager ​
Financial Accountant​
Financial Analyst​
Treasurer​
Credit Control Manager ​
Head of Controlling ​
Head of Reporting​ 

K dosažení členství ACCA musí studenti také prokázat alespoň 3 roky relevantních pracovních zkušeností a absolvovat Ethics and Professional Skills Module.

ČLENSTVÍ V ACCA

Gratulujeme, jste členem přední světové profesní organizace v oblasti financí! Co dál? Díky členství v ACCA máte přístup k unikátním zdrojům vzdělávání a pracovním příležitostem potřebným pro rozvoj kariéry.

ODPOVÍDAJÍCÍ
PRACOVNÍ POZICE

Record to Report Manager

Regulatory Specialist​

Manager Purchase to Pay​

Pay Accountant​

a další obdobné klíčové pozice

Jak získat ACCA?

Absolvovat maximálně 13 zkoušek v závislosti na předchozích zkušenostech a kvalifikacích.

Úspěšně dokončit modul „Ethics and Professional Skills“, který je klíčový pro získání členství.

Prokázat alespoň tři roky relevantních pracovních zkušeností.

Detailní požadavky pro absolvování kvalifikace ACCA najdete zde.​

Objevte pracovní
příležitosti s ACCA

JAK SE STÁT ČLENEM

V ACCA pevně věříme, že cesta je cíl. Na té vám pomáháme stát se špičkou v oboru financí.

FOUNDATIONS IN
ACCOUNTANCY
Jste v oblasti financí a účetnictví nováčkem? Případně již máte odpovídající pracovní zkušenosti, ale chybí vám odborná kvalifikace? Získejte základní dovednosti a znalosti nutné pro rozvoj vaší finanční kariéry.

VSTUPNÍ POŽADAVKY

Žádné (není nutná kvalifikace univerzitní úrovně)

grafika, červená

ZKOUŠKY

Recording Financial Transactions (FA1)
Management Information (MA1)
Maintaining Financial Records (FA2)
Managing Costs and Finance (MA2)
Business and Technology (FBT)
Management Accounting (FMA)
Financial Accounting (FFA)

grafika, červená

ODPOVÍDAJÍCÍ JUNIORNÍ PRACOVNÍ POZICE TYPU

Accounting Technician​
Accounts Clerk​
Bookkeeper​
Record to Report Analyst​
Purchase to Pay Accountant​

ACCA KVALIFIKACE
APPLIED KNOWLEDGE
Pusťte se do důkladnějšího poznávání klíčových finančních technik. Na této úrovni si osvojíte nejefektivnější obchodní operace a znalosti finančního účetnictví i na manažerské úrovni.

VSTUPNÍ POŽADAVKY

Kvalifikace na univerzitní úrovni
grafika, červená

ZKOUŠKY

Business and Technology (BT)
Financial Accounting (FA)
Management Accounting (MA)

grafika, červená

ODPOVÍDAJÍCÍ JUNIORNÍ PRACOVNÍ POZICE TYPU

Accounting Technician​
Accounts Clerk​
Bookkeeper​
Record to Report Analyst​
Purchase to Pay Accountant​

Po splnění zkoušek a modulu Foundations in Professionalism získáte Diploma in Accounting and Business​

APPLIED SKILLS

Využijte dosud získané znalosti a začněte na nich stavět. Pusťte se do rozvoje praktických dovedností nutných pro strategické finanční pozice napříč obory.

VSTUPNÍ POŽADAVKY

ACCA diplom v účetnictví a podnikání nebo jiná odpovídající kvalifikace v oboru financí

grafika, červená

ZKOUŠKY

Taxation (TX)
Performance Management (PM)
Audit and Assurance (AA)
Corporate and Business Law (LW)
Financial Reporting (FR)
Financial Management (FM)

grafika, červená

ODPOVÍDAJÍCÍ VEDOUCÍ PRACOVNÍ POZICE TYPU

Fixed Asset Manager​
Statutory Accounting Manager ​
Financial Accountant​
Financial Analyst​
Record to Report Manager​
Regulatory Specialist​
Manager Purchase to Pay​
Pay Accountant​

Pro úspěšné dokončení kvalifikace je potřeba absolvovat také Ethics and Professional Skills Module (ESPM), který studenty připraví na zkoušky Strategic Professional.

Po splnění zkoušek ESPM získáte Advanced Diploma in Accounting and Business​

STRATEGIC PROFESSIONAL

Rozvíjejte své odborné, ale i etické a profesionální znalosti klíčové pro efektivní fungování v pracovním prostředí.

VSTUPNÍ POŽADAVKY

Vysokoškolský titul (magisterský
či bakalářský) 

grafika, červená

ZKOUŠKY

Strategic Business Leader (SBL)
Strategic Business Reporting (SBR)

A dvě z následujících:
Advanced Financial Management (AFM)
Advanced Performance Management (APM)
Advanced Taxation (ATX)
Advanced Audit and Assurance (AAA) ​
grafika, červená

ODPOVÍDAJÍCÍ VEDOUCÍ PRACOVNÍ POZICE TYPU

Fixed Asset Manager​
Statutory Accounting Manager ​
Financial Accountant​
Financial Analyst​
Treasurer​
Credit Control Manager ​
Head of Controlling ​
Head of Reporting​

K dosažení členství ACCA musí studenti také prokázat alespoň 3 roky relevantních pracovních zkušeností a absolvovat Ethics and Professional Skills Module

ČLENSTVÍ V ACCA

Gratulujeme, jste členem přední světové profesní organizace v oblasti financí! Co dál? Díky členství v ACCA máte přístup k unikátním zdrojům vzdělávání a pracovním příležitostem potřebným pro rozvoj kariéry.

ODPOVÍDAJÍCÍ PRACOVNÍ POZICE

Record to Report Manager​

Regulatory Specialist​

Manager Purchase to Pay​

Pay Accountant​

a další obdobné klíčové pozice

Jak získat ACCA?

Absolvovat maximálně 13 zkoušek v závislosti na předchozích zkušenostech a kvalifikacích.

Úspěšně dokončit modul „Ethics and Professional Skills“, který je klíčový pro získání členství.

Prokázat alespoň tři roky relevantních pracovních zkušeností.

Detailní požadavky pro absolvování kvalifikace ACCA najdete zde.​

Objevte pracovní
příležitosti s ACCA