Ing. Iveta Čápková Príhodová, PhD., CIA, CRMA Vedúca oddelenia manažérstva rizík a interného auditu v spoločnosti eustream, a.s. je študentkou ACCA a za dobu, kedy ACCA oceňuje najlepšie výsledky skúšok sa stala študentkou s najlepším výsledkom na Slovensku 3x – pre skúšku F6, F8 a F9. V júni 2014 bude skladať poslednú skúšku ACCA.

KatkaB_Iveta Prihodova

Aká je vaša finta na zloženie skúšok a máte špeciálne tipy ako dosiahnuť vysoké skóre na skúškach z ACCA?

Asi Vás sklamem, ale nemám žiadne špeciálne finty. Snažím sa porozumieť téme, nájsť logiku veci a nie len memorovať. Je to dobrý postup hlavne pri skúškach, ktoré sú založené na výpočtoch a týchto skúšok je v rámci ACCA väčšina.

Aké technické tipy by ste odporučili študentom, ktorí chcú zložiť skúšky, na ktorých ste vy uspeli?

V čase vyhradenom na čítanie zadania si rýchlo prečítam zadanie každej otázky a začnem si pripravovať odpoveď pre „najsympatickejšiu“ otázku. Začínam z môjho pohľadu najľahšou otázkou a tak získam sebadôveru a zvládam lepšie stres na skúške. Tiež si pozorne strážim čas počas celej skúšky.

Ako ste sa na skúšku pripravovali, zúčastňovali ste sa kurzov?

Potrebujem skoordinovať prácu a štúdium, a preto začínam s prípravou čo najskôr a nečakám na posledné dni. Môj študijný plán tiež zahŕňa časovú rezervu pre neočakávané udalosti.  Navštevovala som prípravné kurzy v BPP Professional Education, kde mi odborní lektori významne pomohli uspieť na skúškach a získať vysoké skóre. Po úvodnom kurze odhadnem koľko času budem potrebovať na prípravu na skúšku a pripravím si „ plán bitvy“.

Aké osobné schopnosti ste u seba objavili pri štúdiu a príprave na ACCA skúšky?

Výrazne som zlepšila svoj time manažment a stres manažment.

Akú radu byste dali študentom, ktorí majú problémy so skúškami?

Nebuďte v strese, pokiaľ nepostupujete úplne v súlade so svojím študijným plánom. Nemôžete vedieť úplne všetko. Ale nevzdávajte sa!

Aká je Vaša náplň práce?

Pracujem pre najväčšieho prepravcu plynu v Európskej únii, spoločnosť eustream, a.s. Prepravujeme zemný plyn z Ruska do krajín Európskej únie. Vediem tím interných audítorov, s ktorým vykonávame pre predstavenstvo spoločnosti audity a poradenské činnosti s rôznym zameraním. Náš záber je ozaj široký, počnúč informačnou bezpečnosťou, ochranou osobných údajov, cez účtovníctvo, financie, obchodovanie, projektový manažment, až po technické audity zamerané napríklad na údržbu.

Aká je vaše vysnívaná pozícia, keď získate kvalifikáciu?

V osobnom aj profesionálnom živote som realista. Verím, že to bude zaujímavá pozícia s náročnými úlohami, kde využijem moje schopnosti a budem sa môcť ďalej rozvíjať.

Čo Vás motivuje sústrediť sa na zloženie skúšok?

Štúdium ACCA je ozaj dosť náročné. Mám možnosť porovnávať s inými študijnými programami a v náročnosti na prípravu ACCA jednoznačne vedie. Získanie kvalifikácie ACCA vnímam preto ako prestížnu záležitosť.
Myslím, že dôslednosť je jedna z mojich osobných čŕt. Zároveň chcem vždy dotiahnuť do úspešného konca všetko, čo začnem. To sú asi v skratke dôvody, ktoré ma motivujú najviac.

V čom vidíte/myslíte, že Vám ACCA kvalifikácia pomôže v budúcnosti?

V rámci prípravy na jednotlivé skúšky som získala množstvo vedomostí a informácií, ktoré využívam pri svojej práci už teraz. Práve praktické zameranie na riešenie reálnych prípadových štúdií bolo jedným z dôvodov, prečo som sa rozhodla ACCA začať študovať. Vedomosti nadobudnuté počas štúdia mi pomáhajú často pri mojej práci.

button (1)

Odebírejte novinky od ACCA

Odebírejte novinky od ACCA

Zapište se do našeho newsletteru, aby vám neunikly poslední novinky ze světa ACCA.

Děkujeme za zapsání do mailového seznamu. Již brzy se můžete těšit na zprávy od ACCA.

Pin It on Pinterest

Share This