Říká se, že všichni potřebujeme účetní. Ale proč tomu tak je? Historie účetnictví se dá sledovat tisíce let do minulosti, až k počátkům civilizace v Mezopotámii. Má se za to, že se vyvinulo společně se vznikem písma, počtů a peněz. Zatímco staří Egypťané a Babylóňané vytvořili auditorský systém, Římané shromažďovali podrobné informace o financích.

V Íránu se našly účetní knihy a doklady naznačující, že první účetní byli zaměstnáváni již kolem roku 300 před n. l. Začátkem prvního tisíciletí vyvinuli Féničané pro účetnictví abecední systém a Egypťané možná dokonce některým účetním přidělovali roli kontrolora.

Italské kořenynumbers-money-calculating-calculation

Za otce moderního účetnictví se ovšem považuje Ital Luca Pacioli. Tento muž roku 1494 jako první popsal v díle Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita  systém podvojného účetnictví, jejž používali benátští kupci. Přestože nebyl jeho vynálezcem, byl první, kdo v žurnálech a účetních knihách popsal systém příjmů a výdajů, který je dodnes základem běžných účetních systémů.

S nástupem průmyslové revoluce v roce 1760 vznikalo množství nových společností a s tím rostla i poptávka po modernějších systémech účetnictví. Rozvoj korporací sebou přinesl také početnější skupiny investorů a složitější vlastnické struktury. To vše kladlo vyšší nároky na účetnictví, jež se muselo přizpůsobit.

Skotsko modernizuje účetnictví

Profese účetního v moderní podobě má své kořeny také ve Skotsku poloviny 19. Století. Tehdy členové Institutu účetních (Institute of Accountants) sepsali petici pro královnu Viktorii, v níž žádali o královský výnos, na jehož základě by se profese účetního odlišila od profese advokátské. Po mnoho let totiž účetní spadali pod asociace advokátů, které nabízely účetnictví jako přidanou službu k službám právním. V roce 1854 členové Institutu začali používat titul „certifikovaný účetní“, kterýžto výraz a jeho významové vymezení si uchovává právní váhu až do současnosti.

Petici podepsalo 49 účetních z Glasgowa. Argumentovali tím, že účetní profese ve Skotsku existuje již dlouho a je profesí velmi váženou a že kdysi nepatrný počet jejích představitelů rapidně stoupá. V petici také vyzdvihovali rozmanité znalosti, jež musí profesní účetní nezbytně mít. Poukázali na to, co platí dodnes: kromě matematických dovedností účetní potřebují i znalosti zákonů, protože jsou často vyzýváni, aby předložili důkazy při soudních přích, v nichž se řeší finanční záležitosti.

Průmyslová revoluce

V polovině 19. století již byla průmyslová revoluce v plném proudu a Londýn se stal světovým finančním centrem. S růstem počtu společností s ručením omezeným
a v důsledku velkého objemu výroby a komplikované logistiky prudce stoupala i poptávka po technicky zdatnějších účetních schopných zvládnout stále složitější svět globálních transakcí.

Růst společensko-ekonomického významu účetních dopomohl nejdříve ve Spojeném království a později ve Spojených státech k etablování účetnictví jako profese. V roce 1904 založilo 8 lidí Londýnskou asociaci účetních (London Association of Accountants), aby tuto profesi otevřeli širšímu množství zájemců než do té doby umožňovaly britské asociace staršího typu. Společnost se několikrát přejmenovala a nakonec si v roce 1996 původní Londýnská asociace účetních zvolila název Asociace certifikovaných účetních (ACCA).

Odebírejte novinky od ACCA

Odebírejte novinky od ACCA

Zapište se do našeho newsletteru, aby vám neunikly poslední novinky ze světa ACCA.

Děkujeme za zapsání do mailového seznamu. Již brzy se můžete těšit na zprávy od ACCA.

Pin It on Pinterest

Share This