Téměř jedna pětina finančních profesionálů reflektuje snižující se úroveň etiky v podnikání

V novém průzkumu ACCA  19 % respondentů uvedlo, že etika v podnikání je horší než před rokem. Současně však letos muselo řešit skutečné etické dilema o procento méně finančních ředitelů než loni (17 %). Případů etických dilemat je tedy relativně méně, nicméně jsou závažnější. Rozpory mezi veřejným zájmem, zájmem zaměstnavatele a osobním zájmem se  většinou týkaly vykazování finančních výsledků, stanovování daňových povinností nebo také podmínek a postupů při veřejných zakázkách.

Své názory si v takové situaci uhájilo 47 % finančních manažerů. 17 % dotázaných však po vzájemné diskuzi přijala stanovisko svého zaměstnavatele a nadřízených a přizpůsobila se požadavkům firmy. Oproti tomu každý šestý finanční profesionál konfrontovaný s dilematem nebyl s výsledkem jednání spokojen a svou situaci vyřešil ukončením pracovního poměru. Tento výsledek podporuje tvrzení o zhoršující se etice, neboť v loňském roce ze stejného důvodu opustil své místo pouze každý desátý dotázaný.

Stále více se ukazuje, že neetické chování firem je zaměstnanci vnímáno značně negativně. Společnostem, v jejichž nitru k takovému chování dochází, hrozí odliv vysoce kvalifikovaných finančních a účetních profesionálů, kteří snadno najdou uplatnění jinde.  Je důležité, aby si firmy uvědomily, jakou váhu má etické chování, a to nejen vůči obchodním partnerům a institucím, ale také vůči vlastním zaměstnancům,“ říká Kateřina Benešová, ředitelka ACCA pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko.

Až 71 % respondentů uvedlo, že nároky na znalosti finančních ředitelů se stále mění, roste zejména požadavek na vědomosti z oblasti moderních technologií. Celá třetina (66 %) dotázaných se pak shodla na tom, že znalosti získané díky členství v profesních organizacích výrazně pomáhají nejen vysoce postaveným finančním manažerům při řešení různých etických dilemat, ale také zlepšují postavení profesních účetních u zaměstnavatelů.

V neposlední řadě z průzkumu vyplynulo, že i nadále je nejdůležitější vlastností správného finančního ředitele důvěryhodnost, na první místo tuto vlastnost dosadilo 64 % dotázaných. Druhou nejpotřebnější vlastností je pak právě etika, důraz však respondenti kladli také na profesionální technické dovednosti účetních.

Průzkumu s názvem Etika v  byznysu a odpovědnost účetních a finančních profesionálůse zúčastnilo 480 respondentů, mezi nimiž byli zastoupeni i finanční ředitelé a manažeři předních firem napříč odvětvími.

Odebírejte novinky od ACCA

Odebírejte novinky od ACCA

Zapište se do našeho newsletteru, aby vám neunikly poslední novinky ze světa ACCA.

Děkujeme za zapsání do mailového seznamu. Již brzy se můžete těšit na zprávy od ACCA.

Pin It on Pinterest

Share This