Kvůli finanční krizi se dnes čím dál větší pozornost věnuje poctivosti v podnikatelské komunitě. Chování, kodexy i pravidla se právem staly předmětem zkoumání. Například z posledního průzkumu o výskytu podvodů v Česku a na Slovensku, který provedly organizace Surveilligence, TPA Horwath a ACCA vyplývá, že až desetina českých a slovenských firem utrpěla v roce 2011 ztráty z podvodů vyšší než milion eur. Nejčastějším pachatelem přitom byl řadový zaměstnanec. A mezi velmi časté odhalené podvody v ČR patří ty finančního rázu – spronevěra aktiv (58 %) a fakturační podvody (20 %)

Účinný kodex etického chování ve firmách však může fungovat pouze tehdy, je-li propagován a podporován napříč celou organizací. Uvedla to organizace CCAB sdružující přední světové asociace finančních profesionálů ve své nové studii „Vývoj a zavádění kodexu etického chování“.

Postupy popsané ve studii jsou určeny profesním účetním, kteří chtějí rozvíjet či zlepšovat etické kodexy ve svých organizacích. Podle CCAB je kodex etického jednání důležitý, protože skýtá jakékoli organizaci jasná a stálá měřítka etického chování, a to zejména v oblasti financí.

Dle respondentů nedávného výzkumu ACCA 75 procent finančních profesionálů ve střední a východní Evropě soudí, že úplatkářství a korupce mají negativní dopad na podnikatelské prostředí. Podplácení, střet zájmů a manipulace výběrových řízení je navíc také podle studie Surveilligence, TPA Horwath a ACCA z 57 procent nejčastějším typem podvodného jednání v Česku. Právě kodex etického jednání může pomoci sehrát důležitou roli při řešení etických dilemat.

Předseda CCAB Anthony Harbinson k tomu uvádí: „Na tónu udávaném vedením záleží – a nejen v účetní profesi, ale i v podnikatelském a státním sektoru obecně.“

Doprovodná směrnice CCAB analyzuje cíle kodexu a prvky, které ho utvářejí, například firemní mise; vysoké hodnoty, etické principy a konkrétní příklady chování. Neklade si za cíl být preskriptivní, přesto však navrhuje strukturu, na níž se dá kodex založit. Směrnice CCAB se rovněž věnuje sporným otázkám, jako je whistleblowing, tedy upozorňování zaměstnanců na nezákonné praktiky uvnitř organizací. Nahlášení neetického chování by podle CCAB mělo být povinné.

„Zaměstnanci a dodavatelé musí mít dostatečné sebevědomí, aby dokázali nahlásit podezření z porušení kodexu etického jednání,“ pokračuje Anthony Harbinson. „Je rovněž záhodno informovat zaměstnance o externích organizacích podporujících whistleblowery.

Všechny organizace sdružené v CCAB (ICAEW, ACCA, ICAS, CIPFA a Chartered Accountants Ireland ) jsou signatáři Kodexu IESBA, který je postaven na pěti základních etických principech – poctivosti, objektivitě, odbornosti a náležité péči a v neposlední řadě na důvěrnosti a profesionálním chování.

Další informace obdržíte na adrese:

Vítězslav Horák
PR poradce, Weber Shandwick
+420 222 009 222
vhorak@webershandwick.cz

Kateřina Benešová
Ředitelka ACCA pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko
+420 222 240 855
Katka.Benesova@cz.accaglobal.com

O ACCA
ACCA (Asociace certifikovaných účetních) je globální organizace sdružující profesionální účetní se 162 000 členů a 428 000 studentů ve 173 zemích celého světa. Snažíme se nabízet prvotřídní kvalifikaci relevantní pro naše odvětví pracovitým, schopným a ctižádostivým lidem po celém světě, kteří usilují o uspokojivou kariéru v účetnictví, financích a managementu.
Pracujeme prostřednictvím sítě více než 89 kanceláří a center a s více než 8 500 schválenými zaměstnavateli po celém světě, kteří zaměstnanci poskytnou vysoký standard v učení a rozvoji.
www.accaglobal.com

Odebírejte novinky od ACCA

Odebírejte novinky od ACCA

Zapište se do našeho newsletteru, aby vám neunikly poslední novinky ze světa ACCA.

Děkujeme za zapsání do mailového seznamu. Již brzy se můžete těšit na zprávy od ACCA.

Pin It on Pinterest

Share This