Význam vzdělávání ve financích vzroste
Aktuální situace podle Viery Kučerové
12. 06. 2020

Aktuální situace podle Viery Kučerové, ředitelky regionální kanceláře profesní organizace ACCA, která sdružuje a vzdělává odborníky na finance, zvyšuje nároky na finanční profesionály. S propadem produktivity v důsledku pandemie nemoci covid-19 se dle nedávné studie ACCA potýká ve světě 69 procent státních institucí, 59 procent neziskových organizací a 55 procent firem.

Hodně se diskutuje o tom, jak velkou krizi probíhající pandemie způsobí. Jak to vidíte vy?

Vše nasvědčuje tomu, že ekonomická krize, kterou pandemie vyvolává, bude ještě hlubší, než byla krize v létech 2008 a 2009. Výsledky naší rozsáhlé globální studie z března to jasně ukazují. Zasaženy jsou prakticky všechny organizace a firmy bez ohledu na jejich velikost a oblast podnikání. Drastický propad příjmů očekává v letošním roce 86 procent manažerů. Čtyři z deseti malých a středních firem i přesto nemají připravený krizový plán nebo plán pro zajištění kontinuity. Obrovskou zátěží procházejí i státní a veřejné rozpočty. Jsem přesvědčena o tom, že klíčovou roli v tom, jak rychle se firmy, ale i státy z krize zotaví, budou hrát znalosti a erudice účetních a specialistů zodpovědných za finanční procesy. Ti totiž odpovídají za kvalitu dat, nad nimiž se pak budou tvořit strategie a akční plány pro budoucnost.

Jaké nové výzvy pandemie expertům na finance připravila?

Je jich celá řada, podívejte se například, jak se doslova během pár týdnů posunula digitalizace. Kromě své klasické práce se nyní účetní a finanční experti také podílejí na zpracování žádostí o dotace a bonusy, které pomáhají firmám přežít krizové období, na zpracovávání krátkodobých finančních výhledů, na přehodnocování současných strategií a na přípravě nových. Pomáhají řešit i problémy s cash flow či s narušenými dodavatelsko-odběratelskými vztahy, stejně jako dopady covidu-19 na finanční výkazy.

V těchto měsících probíhá hlavní auditorská sezona, jak současná situace ovlivňuje přípravu auditů?

Koronavirový šok mnoha firmám znemožnil vykonávat své činnosti běžnými a navyklými způsoby. A s tím souvisí i problémy, které provázejí letošní auditorskou sezonu. Z naší studie vyplývá, že více než polovina auditorů čelí tlakům na urychlené dokončení práce, třetina se obává, že nedokáže dodržet stanovené termíny, a čtvrtina se setkává s potížemi při shromažďování informací a dokumentů. Mnoho auditorů navíc stále vyžaduje originály dokumentů, případně dokumenty vlastnoručně podepsané jednateli firem. Jejich doručování je ovšem při aktuálním fungování služeb a přetížení kurýrů nesmírně časově a finančně náročné. Více než čtvrtina auditorů vnímá zvýšená rizika spojená s oceňováním aktiv, s úplností závazků nebo s problémy v pokračování podnikatelské činnosti, neboť budoucnost mnoha firem je v současné situaci nejistá. Necelá pětina naopak oznámila vznik významných příležitostí poskytovat v průběhu auditu hlubší analýzy a kvalitnější údaje.

Pozorujete v souvislosti s novou situací a rostoucími nároky na finanční profesionály zvýšený zájem o vaše vzdělávací programy a certifikace?

Určitě. Mnozí profesionálové ze světa financí si jsou vědomi velmi rychlého vývoje oboru, a protože nechtějí, aby jim ujel vlak, na prohlubování své kvalifikace průběžně pracují. A jsem si jistá, že okolnosti spojené s koronavirovou krizí brzy donutí o vlastním rozvoji přemýšlet i všechny ostatní. Chtějí-li se skutečně připravit na výzvy, které přinášejí nová doba a moderní technologie, jsou naše vzdělávací programy a certifikace odpovídající volbou. Konkrétně k prohloubení znalostí v oblasti technologií jsme připravili nový certifikát s názvem Digitální inovace pro finance. Plná kvalifikace ACCA je pak v mezinárodním měřítku srovnatelná s MBA.

Čím pomáhá ACCA jako profesní organizace v současné krizové době?

Na webové stránce ACCA Covid-19 Hub jsme například soustředili množství užitečných zdrojů, které poskytnou informace týkající se dopadů krize a možností jejich nápravy. Připravili jsme také sadu konkrétních doporučení, které firmám a organizacím pomohou bezprostředně reagovat na vzniklou situaci a správně se připravit na obnovení činnosti. Naše globální studie na téma covid-19 pak poskytuje přehled dopadů pandemie na světovou ekonomiku i cesty k jejímu zotavení.

Jaký vývoj očekáváte do budoucna?

Svět po pandemii už nikdy nebude stejný jako před ní, na tom se shoduje většina světových lídrů. Pandemie vyvolala nejenom ekonomickou krizi, ale i krizi důvěry v ekonomiku. Na druhé straně krize podnítí celou řadu nových obchodních příležitostí a inovací. Očekávat se dá silné zaměření na digitalizaci jak státní správy, tak i podnikatelského sektoru. Svět proto bude potřebovat vzdělané a pružné finanční profesionály, kteří se dokážou rychle orientovat v současném digitalizovaném světě a budou se schopni rychle zapojit do transformace obchodních modelů a iniciativ pro udržitelnost a odolnost podniků..

Význam vzdělávání ve financích vzroste
Aktuální situace podle Viery Kučerové
Význam vzdělávání ve financích vzroste
Aktuální situace podle Viery Kučerové
12. 06. 2020

Aktuální situace podle Viery Kučerové, ředitelky regionální kanceláře profesní organizace ACCA, která sdružuje a vzdělává odborníky na finance, zvyšuje nároky na finanční profesionály. S propadem produktivity v důsledku pandemie nemoci covid-19 se dle nedávné studie ACCA potýká ve světě 69 procent státních institucí, 59 procent neziskových organizací a 55 procent firem.

Hodně se diskutuje o tom, jak velkou krizi probíhající pandemie způsobí. Jak to vidíte vy?

Vše nasvědčuje tomu, že ekonomická krize, kterou pandemie vyvolává, bude ještě hlubší, než byla krize v létech 2008 a 2009. Výsledky naší rozsáhlé globální studie z března to jasně ukazují. Zasaženy jsou prakticky všechny organizace a firmy bez ohledu na jejich velikost a oblast podnikání. Drastický propad příjmů očekává v letošním roce 86 procent manažerů. Čtyři z deseti malých a středních firem i přesto nemají připravený krizový plán nebo plán pro zajištění kontinuity. Obrovskou zátěží procházejí i státní a veřejné rozpočty. Jsem přesvědčena o tom, že klíčovou roli v tom, jak rychle se firmy, ale i státy z krize zotaví, budou hrát znalosti a erudice účetních a specialistů zodpovědných za finanční procesy. Ti totiž odpovídají za kvalitu dat, nad nimiž se pak budou tvořit strategie a akční plány pro budoucnost.

Jaké nové výzvy pandemie expertům na finance připravila?

Je jich celá řada, podívejte se například, jak se doslova během pár týdnů posunula digitalizace. Kromě své klasické práce se nyní účetní a finanční experti také podílejí na zpracování žádostí o dotace a bonusy, které pomáhají firmám přežít krizové období, na zpracovávání krátkodobých finančních výhledů, na přehodnocování současných strategií a na přípravě nových. Pomáhají řešit i problémy s cash flow či s narušenými dodavatelsko-odběratelskými vztahy, stejně jako dopady covidu-19 na finanční výkazy.

V těchto měsících probíhá hlavní auditorská sezona, jak současná situace ovlivňuje přípravu auditů?

Koronavirový šok mnoha firmám znemožnil vykonávat své činnosti běžnými a navyklými způsoby. A s tím souvisí i problémy, které provázejí letošní auditorskou sezonu. Z naší studie vyplývá, že více než polovina auditorů čelí tlakům na urychlené dokončení práce, třetina se obává, že nedokáže dodržet stanovené termíny, a čtvrtina se setkává s potížemi při shromažďování informací a dokumentů. Mnoho auditorů navíc stále vyžaduje originály dokumentů, případně dokumenty vlastnoručně podepsané jednateli firem. Jejich doručování je ovšem při aktuálním fungování služeb a přetížení kurýrů nesmírně časově a finančně náročné. Více než čtvrtina auditorů vnímá zvýšená rizika spojená s oceňováním aktiv, s úplností závazků nebo s problémy v pokračování podnikatelské činnosti, neboť budoucnost mnoha firem je v současné situaci nejistá. Necelá pětina naopak oznámila vznik významných příležitostí poskytovat v průběhu auditu hlubší analýzy a kvalitnější údaje.

Pozorujete v souvislosti s novou situací a rostoucími nároky na finanční profesionály zvýšený zájem o vaše vzdělávací programy a certifikace?

Určitě. Mnozí profesionálové ze světa financí si jsou vědomi velmi rychlého vývoje oboru, a protože nechtějí, aby jim ujel vlak, na prohlubování své kvalifikace průběžně pracují. A jsem si jistá, že okolnosti spojené s koronavirovou krizí brzy donutí o vlastním rozvoji přemýšlet i všechny ostatní. Chtějí-li se skutečně připravit na výzvy, které přinášejí nová doba a moderní technologie, jsou naše vzdělávací programy a certifikace odpovídající volbou. Konkrétně k prohloubení znalostí v oblasti technologií jsme připravili nový certifikát s názvem Digitální inovace pro finance. Plná kvalifikace ACCA je pak v mezinárodním měřítku srovnatelná s MBA.

Čím pomáhá ACCA jako profesní organizace v současné krizové době?

Na webové stránce ACCA Covid-19 Hub jsme například soustředili množství užitečných zdrojů, které poskytnou informace týkající se dopadů krize a možností jejich nápravy. Připravili jsme také sadu konkrétních doporučení, které firmám a organizacím pomohou bezprostředně reagovat na vzniklou situaci a správně se připravit na obnovení činnosti. Naše globální studie na téma covid-19 pak poskytuje přehled dopadů pandemie na světovou ekonomiku i cesty k jejímu zotavení.

Jaký vývoj očekáváte do budoucna?

Svět po pandemii už nikdy nebude stejný jako před ní, na tom se shoduje většina světových lídrů. Pandemie vyvolala nejenom ekonomickou krizi, ale i krizi důvěry v ekonomiku. Na druhé straně krize podnítí celou řadu nových obchodních příležitostí a inovací. Očekávat se dá silné zaměření na digitalizaci jak státní správy, tak i podnikatelského sektoru. Svět proto bude potřebovat vzdělané a pružné finanční profesionály, kteří se dokážou rychle orientovat v současném digitalizovaném světě a budou se schopni rychle zapojit do transformace obchodních modelů a iniciativ pro udržitelnost a odolnost podniků..