Vzdělání nemusí být vždy spojeno jen s akademickým titulem, ale odborné vzdělání může vést k profesnímu titulu. Jaké jsou mezi nimi hlavní rozdíly? Podmínkou profesního vzdělání je vždy praxe. V ACCA kvalifikaci jsou to například minimálně 3 roky relevantní a tzv. mentorované praxe. K získání akademického titulu není s výjimkou některých MBA titulů praxe vyžadována. Jednotlivé zkoušky nebo projekty jsou také prakticky založeny a student tak svoje znalosti aplikuje na reálné případy, které souvisí s profesí, které se věnuje.

Profesní etika

Většina profesních organizací ve svých kvalifikacích požaduje také základ profesní etiky. Tato část podporuje jak nabyté praktické zkušenosti a dovednosti, tak zkoušené znalosti v jednotlivých zkouškách. Vysoké nároky na morální integritu se týkají nejen těch, co studují, ale také všech členů, kteří tak reprezentují celou profesní komunitu.

Finanční náročnost není podmínkou

Profesní vzdělání nemusí být nákladné. Platí se postupně, vždy za danou zkoušku. Příprava na zkoušky není fixně stanovena a tak je možné využít online kurzů nebo se připravovat samostudiem s literaturou, která pokrývá přímo danou zkoušku.

Členství v profesní organizaci

Složením všech zkoušek a doložením praxe vše nekončí. Odborník se stává členem dané organizace a tím také sítě certifikovaných profesionálů. Například ACCA pro své členy v ČR a na Slovensku pořádá každý rok celou řadu odborných školení, workshopů a setkání s významnými osobnostmi veřejného života i byznysu. To vše je v rámci členství zdarma. Podmínkou členství je dále se celoživotně vzdělávat a rozvíjet.

Globální mobilita

Na rozdíl od akademického titulu, který může mít různou váhu dle vystudované školy, vyjadřuje profesní titul vždy určitou úroveň a náplň vzdělání. Práce v zahraničí nebo přijetí do týmu mezinárodní firmy je tak o mnoho snadnější.

Typy profesních titulů: ACCA, CFA, statutární auditor, CIPD a další
Typy akademických titulů: Bc., Ing., Mgr., MBA, BSc, LLM a další

button (1)

Odebírejte novinky od ACCA

Odebírejte novinky od ACCA

Zapište se do našeho newsletteru, aby vám neunikly poslední novinky ze světa ACCA.

Děkujeme za zapsání do mailového seznamu. Již brzy se můžete těšit na zprávy od ACCA.

Pin It on Pinterest

Share This