Od moderních účetních už dnes firmy nepožadují pouze přesná čísla, ale také schopnost dobře komunikovat s klienty, podílet se na přípravě strategických byznys plánů nebo kompetence v oblasti analýzy a identifikace podnikových rizik. Globální Asociace profesních účetních (ACCA) proto reaguje na současné požadavky pracovního trhu.

Tento trend je patrný zejména od vypuknutí ekonomické krize, kdy se vedení firem stále častěji spoléhá na účetní oddělení jako na průvodce složitou a těžko předvídatelnou hospodářskou situací. Právě komplexní vzdělávání je proto jednou z dlouhodobých priorit ACCA.

Pro získání členství a profesního titulu ACCA je třeba prokázat svou odbornou způsobilost, tedy úspěšně absolvovat zkoušky dle studijní osnovy, získat minimální praxi a přijmout etické zásady Asociace.

Získáním Diplomu a titulu ACCA ale spolupráce nekončí. Členové ACCA jsou povinni udržovat své znalosti účastí v programu Continuing Professional Development (CPD) a zároveň dodržovat etická pravidla a zásady správné praxe. Takto je garantováno čestné a zároveň maximálně odborné počínání jednotlivých členů včetně dodržování firemního tajemství klientů.

Kariérní postup

Tyto podmínky kladou na studenty i členy ACCA poměrně vysoké nároky a získání kvalifikace stojí nemalé úsilí, čas i peníze. 162 tisíc členů a 428 tisíc studentů po celém světě ale svědčí o tom, že výhody plynoucí z takového členství převyšují finanční i osobní a časovou investici.

Každý účetní a finanční profesionál, který chce být přínosem pro svou firmu a pomýšlí na kariérní postup se v dnešní dynamické době musí průběžně vzdělávat. Často však účetní absolvují pouze různé kurzy a školení v odborných oblastech. ACCA je naproti tomu přesvědčena, že toto dnes již pro konkurenční výhodu a schopnost obstát v nových podmínkách nestačí. Proto se vedle finančních a obchodních dovedností zaměřuje stále více také na vzdělávání v oblasti strategie, měkkých dovedností a profesní etiky.

„Kvalifikace účetního je důležitá nejen pro ty, kteří hledají kariéru v účetnictví. Ve skutečnosti se mnoho kvalifikovaných účetních propracuje na vyšší pozice v jiných oblastech podnikání jako je bankovnictví, regulace, vládní instituce a akademická sféra,“ konstatuje Kateřina Benešová, ředitelka zastoupení ACCA pro Česko, Slovensko a Maďarsko, které v roce 2013 oslavilo 10 let působení v Praze.

V mnoha případech dosáhnou členové ACCA na funkce ředitelů nebo obchodních mentorů. Je tedy zřejmé, že i potřebu měkkých dovedností – a zejména schopnost komunikovat a budovat vztahy se svými kolegy, obchodními partnery i klienty – není radno podceňovat.

Investice do lidských zdrojů

Vedle přínosu pro samotné studenty a členy je ACCA jednoznačně přínosem i pro firmy, které účetní zaměstnávají. Investice do lidských zdrojů je dnes prakticky jedinou možností, jak se vyrovnat s dynamickým vývojem světa podnikových financí a novými požadavky, které nové trendy na pracovníky kladou.

U členů renomovaného profesního sdružení, jakým právě ACCA je, existuje garance profesionality a kontinuálního profesního rozvoje. Navíc jsou součástí stanov přísná etická pravidla a v případě neprofesionálního chování některého člena může Asociace díky svému týmu kvalifikovaných právníků pomoci s řešením problému, na který byla upozorněna.

Firmy, které podpoří své zaměstnance v zapojení do programů ACCA tak získají nejen perfektní odborníky se schopností orientovat se v nových ekonomických podmínkách, ale také spolehlivé zaměstnance, jejichž férové jednání garantuje globální renomovaná organizace s více než stoletou historií.

Odebírejte novinky od ACCA

Odebírejte novinky od ACCA

Zapište se do našeho newsletteru, aby vám neunikly poslední novinky ze světa ACCA.

Děkujeme za zapsání do mailového seznamu. Již brzy se můžete těšit na zprávy od ACCA.

Pin It on Pinterest

Share This