V roce 2009 byla Fakultě financí a účetnictví VŠE udělena akreditace na vybrané předměty. Studenti, kteří tyto předměty absolvují již na Fakultě, mohou posléze získat v závislosti na zaměření svého studijního oboru uznání jedné až pěti zkoušek v ACCA kvalifikaci. V dubnu 2014 proběhla v prostorách VŠE oslava, při příležitosti prodloužení akreditace na dalších 5 let. Absolventi tudíž mohou výhody plynoucí z jejího udělení využívat až do konce roku 2018.

IMG_6124

Oslavu doprovodila přednáška, na níž zástupci obou institucí představili studentům a odborné veřejnosti strukturu kvalifikace ACCA a pohovořili o výhodách, které akreditace studentům dosud přinesla. Původní akreditace byla Fakultě udělena na celkovou dobu pěti let do konce roku 2013. Dosud možnost výjimky ze zkoušky ACCA kvalifikace využilo 434 studentů VŠE.

IMG_6064 IMG_6017ACCA kvalifikace je profesní kvalifikací, jež je založena na Mezinárodních standardech účetního výkaznictví a Mezinárodních auditorských standardech, a jejíž sylabus byl uznán Organizací spojených národů jako základ pro globální kvalifikaci účetních. Pro zaměstnavatele slouží jako jistá záruka kvalit.

Struktura zkoušek a detaily akreditace viz http://f1.vse.cz/wp-content/uploads/2014/03/ACCA1.pdf

Odebírejte novinky od ACCA

Odebírejte novinky od ACCA

Zapište se do našeho newsletteru, aby vám neunikly poslední novinky ze světa ACCA.

Děkujeme za zapsání do mailového seznamu. Již brzy se můžete těšit na zprávy od ACCA.

Pin It on Pinterest

Share This